תיקונים קטנים גדולים במבנים

בדיקת לחות בתקרה

בדיקת הפרש מפלסים בין אריחים

חדר מקלחת חוסר אטימה בין אזור רטוב לאזור יבש

חיתוך סביב לקופסת ביקורת מחסום ריח בצורה ליקוייה

פוגות ברוחב לא תיקני

איתור ליקויים בקופסת ביקורת שמהווה מחסום ריח

loading